Στατιστικά στοιχεία πλαστικών επεμβάσεων 2006

Σχεδόν 11 εκατομύρια επεμβάσεις αισθητικής χειρουργικής, πραγματοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το ποσοστό ξεπερνά κατά 7% τα στατιστικά αποτελέσματα του 2005 σύμφωνα με έρευνα της ASPS (Αμερικανική Ένωση Πλαστικών Χειρουργών). Επίσης περισσότερες από 5,2 εκατομύρια επανορθωτικές επεμβάσεις έλαβαν χώρα τον περασμένο χρόνο

Leave a reply