Επιλεκτική Λιπόλυση με την Καινοτόμο Συνδυαστική Τεχνολογία Υπερήχου και Ραδιοσυχνοτήτων για Σμίλευση Σώματος

Αccent Ultra

Το νέο σύστημα λιπόλυσης Accent  Ultra παρέχει δύο πρωτοπόρες κεφαλές για τη θεραπεία του λίπους. Η κεφαλή Ultra αποτελείται από ένα ειδικά κατασκευασμένο μέταλλο που εταφέρει τις υπερηχητικές δονήσεις σε μορφή ενέργειας στο δέρμα και το λίπος με τρόπο κατάλληλο και αποτελεσματικό. Η κεφαλή θεραπείας Ultra στοχεύει στη μείωση του λίπους και τη σμίλευση του σώματος, ενώ η Uniform αντιμετωπίζει τη δερματική χαλάρωση και βοηθάει και αυτή στη δράση του υπερήχου. Η κεφαλή Uniform διαθέτει έναν εφαρμογέα RF, που περικλείεται από ένα περιστροφικό σύστημα μασάζ, το οποίο με τη σειρά του ενισχύει την εν τω βάθει λεμφική παροχέτευση. Η κεφαλή Ultra παρέχει και ζεστούς και κρύους υπερήχους (“hot” και “cold” mode). Για παράδειγμα, μια χρονική περίοδος 20 δευτερολέπτων αποτελείται εκ περιτροπής από ζεστό υπέρηχο (μέχρι 5 δεύτερα) και από κρύο (τουλάχιστον 15 δεύτερα). Παραδείγματος χάριν και πάλι, εάν ο χειριστής ορίσει στις ρυθμίσεις του “hot mode” 5 δευτερολέπτων, τότε η κεφαλή θεραπείας θα παράγει συνεχόμενα και εναλλάξ 5 δευτερόλεπτα ζεστού υπέρηχου που θα ακολουθείται από 15 δευτερόλεπτα κρύου υπέρηχου και ούτω καθεξής. Το hot mode παρέχει υπερηχητικά κύματα συμπίεσης, παράγοντας υψηλού επιπέδου cavitation, ενώ το cold mode εκπέμπει εγκάρσια ακουστικά κύματα, επιφέροντας επιλεκτική διάσπαση της μεμβράνης του λιποκυττάρου. Η χειρολαβή Uniform μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μεμονωμένα για θεραπεία μασάζ, είτε για συνδυαστική θεραπεία ραδιοσυχνοτήτων με μασάζ. Συνδυαστικά, λοιπόν, έχουμε την τεχνολογία των Ραδιοσυχνοτήτων (RF) να αυξάνει προοδευτικά τα επίπεδα θερμότητας του υποδόριου ιστού, προκαλώντας θερμική βλάβη και αυξάνοντας τον τοπικό μεταβολισμό, ενώ παράλληλα η ειδικά ενσωματωμένη συσκευή μασάζ ενισχύει τη μικροκυκλοφορία και διευκολύνει τόσο την παροχέτευση των παγιδευμένων ενδοκυτταρικών υγρών δια μέσω του λεμφικού συστήματος, όσο και τη διάσπαση των ερυθροκυτταρικών συμφύσεων.

 

Mηχανισμός δράσης συστήματος Accent Ultra

Το ειδικά κατασκευασμένο μέταλλο (sonotrode) της κεφαλής Ultra συμπεριφέρεται ως σύστημα αντήχησης (αντηχείο), που μεταφέρει τις υπερηχητικές δονήσεις σε μορφή ενέργειας. Η Ultra, επίσης, διαθέτει το cold mode (κρύος υπέρηχος), κατά το οποίο διοχετεύονται στον ασθενή πρωτίστως εγκάρσια υπερηχητικά κύματα, αλλά διαθέτει και το hot mode (ζεστός υπέρηχος), κατά το οποίο διοχετεύονται κυρίως τα κύματα συμπίεσης. Αυτά τα κύματα συμπίεσης, δε, έχουν μεγάλη χρησιμότητα στο να ‘προθερμαίνουν’ τον ιστό προτού διοχετευθούν τα εγκάρσια.

Τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται στον λιπώδη ιστό προκειμένου: i) να διατείνουν και να χαλαρώσουν κατ’ επανάληψη τη μεμβράνη του λιποκυττάρου, παραμορφώνοντας έτσι και καταστρέφοντας βαθμιαία το ίδιο το λιποκύτταρο και ii) να μην προκαλέσουν καμία ουσιαστική παράπλευρη βλάβη στα παρακείμενα κύτταρα, τα οποία ούτως

ή άλλως από κατασκευής τους είναι πιο ανθεκτικά σε αυτές τις ταλαντώσεις.

Τα εγκάρσια κύματα, επίσης, προκαλούν δονήσεις στην κυτταρική μεμβράνη με κατεύθυνση κάθετη ως προς τη διάδοση του κύματος, σε αντίθεση, βέβαια, με τα γνωστά σε όλους μας κύματα συμπίεσης, όπου η κατεύθυνση της κυτταρικής δόνησης και της μετάδοσης του κύματος συμπίπτουν, δηλ., είναι και τα δύο οριζόντια.

Leave a reply