Αποκατάσταση στήθους μετά από μαστεκτομή

Το στήθος αποτελεί σύμβολο θηλυκότητας για κάθε γυναίκα, έτσι με την απώλειά του αισθάνεται σαν να έχει χάσει ένα κομμάτι  του εαυτού της, του χαρακτήρα της και της προσωπικότητάς της. Αντιμετωπίζει πρόβλημα τόσο ως προς την εξωτερική της εμφάνισή, όσο και ως προς την αυτοπεποίθησή της.

Οι νεότερες τεχνικές αφαίρεσης των όγκων του μαστού αποσκοπούν στο να διατηρήσουν ένα μεγάλο μέρος του αδένα, όμως ποτέ αυτό δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος της ριζικής αφαίρεσης του όγκου.

Η αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της επέμβασης (εκτός από την περίπτωση κατά την οποία πρόκειται να ακολουθήσει ακτινοθεραπεία) ή ένα με δύο χρόνια μετά τη μαστεκτομή, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Αυτό εξαρτάται από την έκταση που έχει λάβει η κακοήθεια, καθώς και από την άποψη του χειρουργού που πραγματοποιεί τη μαστεκτομή. Πολλοί χειρουργοί συστήνουν ταυτόχρονη μαστεκτομή και αποκατάσταση του μαστού και γι’ αυτό το λόγο συνεργάζονται με Πλαστικούς Χειρουργούς.

Το σημαντικότερο μετά από μια επέμβαση αποκατάστασης στήθους είναι να επιτευχθεί η βελτίωση της εμφάνισης της γυναίκας και ταυτόχρονα η ενίσχυση της ψυχολογίας της.

 

Μέθοδοι αποκατάστασης στήθους

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για την αποκατάσταση του μαστού. Η τεχνική που θ’ ακολουθηθεί εξαρτάται από το είδος της μαστεκτομής που έχει προηγηθεί, από την εμπειρία του Πλαστικού Χειρουργού και από την επιθυμία της γυναίκας στην οποία θα γίνει η αποκατάσταση.

Αποκατάσταση με ενθέματα σιλικόνης

Μπορεί να γίνει σε περιπτώσεις όπου η μαστεκτομή άφησε αρκετό δέρμα για να χωρέσει την προσθήκη σιλικόνης και είναι η πιο απλή μέθοδος που εφαρμόζεται, με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι να υπάρχει χώρος και δέρμα για να καλύψει το ένθεμα.

Όταν δεν υπάρχει αρκετό δέρμα προκειμένου να τοποθετηθούν τα ενθέματα σιλικόνης, θα πρέπει να προηγηθεί μία επέμβαση με χρήση διατατήρων δέρματος, οι οποίοι θα δημιουργήσουν την περίσσεια δέρματος που απαιτείται. Οι διατατήρες δέρματος μοιάζουν με μικρά μπαλόνια, τα οποία τοποθετούνται κάτω από το δέρμα ή κάτω από τους θωρακικούς μύες κι έχουν την ιδιότητα να διατείνουν το δέρμα, δηλαδή να δημιουργούν περίσσεια δέρματος, όταν τα φουσκώνουμε σιγά-σιγά. Στην αρχή λοιπόν γίνεται μία επέμβαση όπου τοποθετείται κάτω από το δέρμα ή τους μύες ο διατατήρας και σε κάποιο σημείο, εκτός του μαστού, η βαλβίδα του διατατήρα κάτω από το δέρμα. Λίγες εβδομάδες μετά, ο γιατρός θα εγχύσει φυσιολογικό ορό με μια σύριγγα στη βαλβίδα και μέσω αυτής στο διατατήρα.  Με αυτόν τον τρόπο και προσθέτοντας κάθε 2-3 εβδομάδες περίπου φυσιολογικό ορό στο διατατήρα, αυτός θα διογκωθεί σιγά-σιγά και μαζί του θα διαταθεί και το δέρμα, δημιουργώντας έτσι την περίσσεια δέρματος που χρειάζεται. Μερικούς μήνες μετά και όταν πλέον η διάταση του δέρματος έχει φτάσει στον επιθυμητό βαθμό, θα ακολουθήσει η επέμβαση κατά την οποία θα αφαιρεθεί ο διατατήρας και στη θέση του θα τοποθετηθεί ένθεμα σιλικόνης. Προκειμένου να μη γίνουν δύο επεμβάσεις, πολλοί γιατροί προτιμούν τα ενθέματα τύπου becker τα οποία είναι ενθέματα και διατατήρες μαζί.

Αποκατάσταση με κρημνούς

Όταν το δέρμα είναι πολύ τεντωμένο και λεπτό μετά την μαστεκτομή, ιδιαίτερα εάν έχει αφαιρεθεί και ο θωρακικός μυς, τότε η αποκατάσταση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας γειτονικούς ιστούς. Έτσι, με ειδικές τεχνικές, χρησιμοποιούνται, ανάλογα την περίπτωση, κρημνοί δέρματος ή κρημνοί μυός και δέρματος.

Οι μυοδερματικοί κρημνοί που χρησιμοποιούνται συχνότερα είναι:

Πλατύς ραχιαίος: Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται πιο συχνά για την αποκατάσταση του μαστού. Με αυτή την μέθοδο γίνεται μετακίνηση δέρματος από την ράχη μαζί με ένα μέρος από τον πλατύ ραχιαίο, που βρίσκεται πίσω από την μασχάλη. Ανάλογα την περίπτωση, μπορεί να τοποθετηθεί και προσθήκη σιλικόνης, για μεγαλύτερο όγκο.

Ορθός κοιλιακός: Με αυτήν την τεχνική, μετακινείται τμήμα του δέρματος που περισσεύει από την περιοχή της κοιλιάς, μαζί με τον ένα από τους δύο ορθούς μύες, στην περιοχή του μαστού που έχει αφαιρεθεί. Όταν γίνεται αποκατάσταση και στις δύο πλευρές, χρησιμοποιείται το μισό δέρμα μαζί με κάθε ορθό, για τον κάθε μαστό.

Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου το θωρακικό τοίχωμα έχει ακτινοβοληθεί ή για μεγάλα ελλείμματα και δεν χρειάζεται προσθήκη σιλικόνης. Το δέρμα, μαζί με το υποδόριο λίπος που χρησιμοποιείται, είναι αυτό που περισσεύει στην κοιλιοπλαστική και η συρραφή γίνεται χαμηλά, ακριβώς πάνω από το εφηβαίο. Η επέμβαση αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπερβολικά αδύνατα ή παχύσαρκα άτομα ή σε άτομα που έχουν υποβληθεί σε επεμβάσεις στην κοιλιά, που επηρέασαν την αιμάτωση του μυός.

Αποκατάσταση της θηλής και της άλω

Κατά το τελευταίο αυτό στάδιο για την αποκατάσταση της θηλής χρησιμοποιείται δέρμα από τον ίδιο τον μαστό και για την άλω ένα δερματικό μόσχευμα από την άνω-έσω επιφάνεια του μηρού. Το χρωματικό ταίριασμα επιτυγχάνεται με κατάλληλο δερματοχρωματισμό.

Αποκατάσταση μετά από μερική μαστεκτομή

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αποκατάσταση πραγματοποιείται με την χρήση δερματικών κρημνών ή με την χρήση προσθήκης σιλικόνης.

Προληπτική μαστεκτομή

Σε προληπτική μαστεκτομή μπορεί να υποβληθεί μια γυναίκα προκειμένου να μειώσει τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του μαστού στο μέλλον, όπως η διάσημη ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί.

Αυτό μπορεί να γίνει όταν τα αποτελέσματα του μοριακού ελέγχου έχουν βγει θετικά. Πρόκειται για ειδικές εξετάσεις στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι γυναίκες, ιδιαιτέρως αν έχουν ιστορικό καρκίνου μαστού ή ωοθηκών και στη συνέχεια ν’ αναζητήσουν πληροφορίες, να δουν ειδικούς που θ’ αξιολογήσουν την κατάσταση και στη συνέχεια θα προχωρήσουν στις δικές τους επιλογές.

Leave a reply